Chúng tôi cảm thấy Lister Diesel là tốt nhất một / c động cơ diesel trên thế giới.

Tất cả các mô hình: mới, xây dựng lại, trao đổi và sẵn có:

SR series 1-3 cyl. range from $1,500-$2,500.
ST series 1-3 cyl. range from $1,750-$3,000.
HR series 2-4 cyl. range from $3,500-$4,750.

Chúng tôi bán hoặc công cụ cơ bản hoàn thành các gói đơn vị quyền lực ...
Máy bơm, đơn vị, máy phát điện, skid gắn kết, và tùy chỉnh


 Trao đổi ngay skid gắn kết:
12 volt starter/muffler
SR1 Vui lòng gửi email cho chúng tôi báo giá hiện tại
SR2
SR3
ST1
ST2
ST3
TS1
TS2
TS3
TR2
TR3
TX3
HR2
HR3
HR4/6

Mới có động cơ. Xin vui lòng gọi cho giá cả. Xin vui lòng gọi cho giá cả.

Điện thoại: 504-347-4361
Email: mail@rmiservices.com

Google Plus

Home | Twin Disc | Detroit Diesel | Ingersoll Rand | Lister | Warranty | E-Mail

©1999 RMI Services, Inc. All Rights Reserved.